AnasayfaGENEL BİLGİLERTARİHİ ARKAPLAN VE SİYASİ HAYATİNSAN HAKLARI İHLALLERİAZERBAYCAN'IN ULUSLARARASI POLİTİKADAKİ YERİ

GENEL BİLGİLER:

COĞRAFİ KONUM

DEMOGRAFİK YAPI

SOSYO-EKONOMİK DURUM

KÜLTÜREL YAŞAM

Genel:

Anasayfa

KRONOLOJİ

Mehmet Emin Resulzade

Sanayi SektörüSanayinin GSMH içindeki payı, 2002 yılı verilerine göre %45,7’dir. Ancak SSCB yönetimi döneminde Azerbaycan bir tarım ülkesi olma yönünde ilerlediğinden kendi sanayisini kuramamıştır ve mevcut sanayisi son teknolojiye uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Ayrıca SSCB, sanayide cumhuriyetleri birbirine bağımlı hale getirecek politikalar izlemiştir. Bu nedenle ülke, ihraç potansiyeli taşıyan sanayi ürünlerinde hammadde ve ara malı olarak diğer cumhuriyetlere muhtaç durumdadır. Eski teknolojiye sahip sanayi tesislerinin verim düşüklüğü nedeniyle ülkede üretilen sanayi mallarının %80’i hammadde ve yarı mamul şeklindedir. Azerbaycan’ın sanayi sektörü ağır sanayi (petrol ve doğalgaz, petrol ürünleri, metalurji, makina imal, kimya, orman ürünleri, yapı malzemeleri); hafif sanayi (dokumacılık, dikiş, deri-kürk, kundura) ve gıda sanayi şeklinde sınıflandırılabilir. Ağır sanayide genellikle ara mal ve yarı mamul üretilmektedir. Ağır sanayinin temelini petrol sanayisi oluşturmaktadır.

Azerbaycan son yıllarda sanayi sektöründe gelişme kaydetmektedir. Özellikle sanayi sektörünün taşıyıcısı olan petrol üretiminde 1997’den beri meydana gelen yükselme, yabancı şirketlerle yapılan anlaşmaların ve Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın önümüzdeki beş yıl içinde sağlaması beklenen beş-altı milyon dolarlık gelir, gelecekteki sanayi gelişimi için umut vadetmektedir.